Tasks

  • Realizēt Ventspils pilsētas domes pasūtījumus kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā
  • Veicināt un atbalstīt mākslinieciskās jaunrades procesus, novada kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, to tālāku veidošanu
  • Nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, pilsētas svētku, koncertu, festivālu un citu kultūras norišu realizēšanu Ventspils pilsētā
  • Veicināt un atbalstīt nacionālo kultūras biedrību un Ventspilī pārstāvēto mazākumtautību jaunrades kolektīvu darbību
 

Contacts

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs
Adrese: Kuldīgas iela 18 Ventspils  LV 3601
Tālrunis: +371 63624796
E-pasts: [email protected]
www.kulturascentrs.ventspils.lv

 

Staff

 
Valda Gulbe
Direktore
+371 63621200;  +371 29450662
Pieņemšanas laiks: pirmdiena plkst. 16:00 - 18:00
Sigita Migoļa
Direktores vietniece kultūras jautājumos
+371 26483182
Uldis Grieze
Direktores vietnieks tehniskajos un saimnieciskajos jautājumos
+371 27844067
Irita Tuče
Galvenā grāmatvede
+371 63622787
Dace Obodovska
Manager of strategic culture projects of the town
+371 20262109
Gundega Buķele
Producente darbam ar amatiermākslas kolektīviem
+371 25450399
Roberts Grinbergs
Producente darbam ar bērnu, pusaudžu un jauniešu mērķgrupām
+371  26562114
Marta Kalnava
Producente darbam tematisko, tradīciju un konsultatīvo pasākumu jomā
+371 25449007

Informācija par amatpersonām izmaksai aprēķināto atalgojumu skatīt šeit

 

Tickets

Kasē iespējams iegādāties biļetes ne tikai uz pasākumiem Kultūras centrā, bet  arī uz jebkuru no pasākumiem, kuru biļešu tirdzniecību nodrošina SIA “Biļešu Serviss”

 

Kases darba laiks:

 

Pirmdiena – slēgts

Otrdiena – no 12:00 līdz 15:00 un no 16:00 līdz 18:00

Trešdiena - no 12:00 līdz 15:00 un no 16:00 līdz 18:00

Ceturtdiena - no 12:00 līdz 15:00 un no 16:00 līdz 18:00

Piektdiena - no 12:00 līdz 15:00 un no 16:00 līdz 18:00

Sestdiena – no 10:00 līdz 14:00

Svētdiena – slēgts

 

Kase ir atvērta arī stundu pirms katra pasākuma
Kontakttālrunis - 636 24796, e-pasts - [email protected]