Jauktais koris „Līvzeme” ir senākais no Ventspils amatiermākslas kolektīviem.

Kora dibinātāja Elvīra Salmiņa 1956. gada rudenī izveidoja jauniešu kolektīvu, kurš pamazām pārtapa dažādas paaudzes apvienojošajā korī. Kopš pirmajiem gadiem dziedātājus vieno dziedātprieks, darbaprieks un ceļotprieks. Kora vadībai ir raksturīga pēctecība ( Elvīra Salmiņa -Daina Salmiņa - Astra Plostniece) uzticībā latviešu a capella dziedāšanas tradīcijām.

„Līvzemei” ir noturīgs, strādīgs dziedātāju sastāvs, kurā viegli iekļaujas ikviens varošs un paškritisks jaunpienācējs. Korī dzied dažādas paaudzes un dažādas profesijas pārstāvoši ventspilnieki, arī vidusskolēni un studenti. Kora sabiedrisko dzīvi rosina un veido kora dome, bet par māksliniecisko izaugsmi rūpējas diriģente Astra Plostniece un kormeistare Dina Bāne. 

 

Koris "Līvzeme" savā pulkā aicina jaunus dziedātājus!

Mēģinājumi notiek katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 19:00 Kultūras centrā!

Tālrunis 28351946.

Kora aktualitātēm var sekot līdzi blogā http://korislivzeme.blogspot.com/.