Krievu folkloras kopa “Zdravica” savu darbību uzsākusi 1985.gadā. Kolektīva dibinātāja un vadītāja ir Leņingradas kultūras institūta absolvente, Ventspils Mūzikas vidusskolas pasniedzēja Natālija Cinkmane, bet koncertmeistere – Ventspils 3.vidusskolas mūzikas skolotāja Ludmila Baidarova.

Kolektīva darbības galvenais mērķis ir klausītāju iepazīstināšana ar krievu tautas folkloru, folkloras popularizēšana tās dzīvā izpildījumā, krievu tautas tradīciju saglabāšana.

Savos 28 pastāvēšanas gados kolektīvs aktīvi koncertē gan pašu mājās, piedaloties pilsētas un novada kultūras pasākumos un dažādu tradīciju svētkos, gan citās Latvijas pilsētās un ārzemēs – Baltkrievijā, Igaunijā. Krievu folkloras kopa “Zdravica” ir arī starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībniece.

Kolektīva repertuārs nepārtraukti mainās un papildinās. Ja gribētu izveidot koncertprogrammu no dziesmām, kas apgūtas savas pastāvēšanas gados, tad šis koncerts skanētu vairākas diennaktis. Kopas “Zdravica” koncertprogrammas veidotas kā krievu seno tradīciju uzvedumi: tradicionālie kāzu godi, Svētās Trīsvienības sumināšana, Ziemassvētku un Svēto vakaru (Svjatku) ceremonijas, Meteņu (Masļeņicas) tradīcijas. Pēdējos gados kolektīvs pievērsusies kazaku dziesmu tradīciju izpētei un apgūšanai, īpašu uzmanību pievēršot Urālu kazaku dziesmu mantojumam.

Kolektīvam ir daudz ideju, tāpēc radošā darbība turpinās, lai šodienas steigā nepazaudētu savas tautas tradīcijas un dziesmas. Ja kādam ir tuvas krievu tautas dziesmas, nāciet dziedāt folkloras kopā "Zdravica"!

Mēģinājumi notiek katru pirmdienu un ceturdienu plkst. 19:00 Ventspils 3. vidusskolā. Tālrunis 29101720.