1989. gada 25. novembrī Ventspilī izveidojās Latvijā vienīgais politiski represēto koris "Ziemeļzvaigzne". Pirmie gadi korim bija cieši saistīti ar Atmodas laika norisēm. Kora diriģente ir Angelika Jansone – Grīnberga.

Šobrīd koris aktīvi iesaistās senioru koru kustībā un katru gadu piedalās senioru koru svētkos dažādās Latvijas pilsētās. Koris aktīvi piedalās Kurzemes novada senioru koru kopmēģinājumos un kopkoncertos gan Talsos, gan Skrundā, gan Rīgā. 2008./2009. gada sezonā kolektīvs atzīmēja savas pastāvēšanas 20. gadadienu.

Dziesma vieno, dod spēku un enerģiju ikdienā. Aicinām savā pulkā ikvienu, kurš grib un prot dziedāt!

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15:00 Ventspils kultūras centrā.

Tālrunis 26563383.