Sieviešu koris "LĪBA" dibināts 1999. gada 9. septembrī. Kopš 2011. gada septembra kora diriģente ir Margita Kronberga. Koris "Lība" koncertējis lībiešu svētkos Mazirbē, Jāzepa Vītola Mūzikas dienās, Latvijas koru salidojumos Ērgļu pagasta "Meņģeļos" un daudzviet citur, kā arī piedalījies Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Korim ir piepulcējušies daudz jaunu dziedātāju. Kolektīvā dzied dāmas vecumā no 28 līdz 78 gadiem.  Mēs vēlamies būt vēl nedaudz kuplākā skaitā, tāpēc ļoti priecāsimies par jauniem dziedātājiem, kuri ir draugos ar dziesmu.

Mēģinājumu laiks katru pirmdienu un trešdienu no plkst. 17:00 Kultūras centrā!

Tālrunis 29209051.