Vokālais ansamblis „Rudens roze” tika izveidots 2005.gadā pēc pensionāru apvienības „Liedags” iniciatīvas Ilgas Buntikas vadībā. Šobrīd ansambli vada Margita Kronberga. Ansambļa dalībnieces ir drosmīgas, uzņēmīgas un ar lielu vēlmi dziedāt. Piedalāmies pilsētas un novada pasākumos, senioru ballēs. Vislabāk kolektīvam patīk sevi apliecināt dažādos vokālo ansambļu saietos, draudzības vakaros. Jau otro gadu piedalāmies Latvijas vokālo ansambļu festivālā „Dziesmu putenis” , kurš katru gadu notiek Tārgalē. Tur iegūstam jaunus ansambļa draugus un rodam jaunus, pozitīvus impulsus.

Dziedam daudz skaistas un tautā iemīļotas dziesmas, esam savas pilsētas patriotes. Ventspils komponista Huberta Ignata dziesma „Mēs savai pilsētai” ir kļuvusi par mūsu hītu.

Ansamblī dzied dāmas vecumā no 38 līdz 71 gadam.  Mēs visas mīlam dziesmu, mums patīk kopā būt, kopā padziedāt gan tad, kad ir priecīgs prāts, gan tad, kad sirdī skumji... Dziesmai ir liels spēks un tā spēj veldzēt dvēseli...

Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19.30 Ventspils kultūras centrā. Sīkāka informācija pie ansambļa vadītājas Margitas Kronbergas, tālr. 29209051.