Ar vēlmi dejot un pārstāvēt savu Ventspils augstskolu, kā arī pateicoties Ventspils domes atbalstam, 2011.gada 5.janvāri vairāki jaunieši sapulcējās, lai kopīgā deju solī pieradītu nepieciešamību pēc studentu tautas deju kolektīva. Apņēmības pilni, tomēr nedaudz neziņas mākti, dejotāji izdejoja pirmos deju soļus Ventspils Jaunrades nama viesmīlīgajās telpās. Zinādami tikai jaunās vadītājas vārdu, dejotāji nolēma uzticēties, lai sasniegtu uzstādīto mērķi - labi pavadīt laiku, attīstīt sevi un parādīt, ka latviešu tautas dejas nav tikai sen aizmirsta tradīcija. Šoreiz teiciens „kas neriskē, tas nedzer šampanieti” attaisnojās, jo entuziasma pilnās Inetas Judzikas vadībā dejotāji iedvesmojās un bija motivēti, lai sasniegtu labus rezultātus tautas deju kolektīvu skatē.

Kad bija pagājis zināms laiks un kolektīvs jau nostabilizējies, tomēr kaut kas trūka. Nosaukums. Katram sevis cienošam kolektīvam jābūt nosaukumam, zem kura augt un attīstīties, vārds, kuru nest pasaulē, vārds, kuru dzirdot, ik viens to saista ar tautas dejām. Tieši tāpēc pēc garām diskusijām un balsošanas, tika nolemts, ka apņēmības pilnais kolektīvs sauksies „Strautuguns”. Lai gan nosaukumā apvienotas divas ļoti spēcīgas dabas stihijas, kolektīvs ir nosaukuma cienīgs. Ne velti dzejnieks Māris Čaklais teicis: „ ...Tikai kalnā kāpjošā strautā, gadu tūkstoti nenogurusi, pieaugoša, jo nenopļauta, uguns, strautuguns kuras...”. Un tieši tādi ir dejotāji- nenogurstoši un apņēmības pilni.

Nenoliedzami ar smagu darbu un daudzām negulētām naktī, ar brīžiem, kad gribējās visu atmest, dejotāji spēja saglabāt prieku un koncentrēties mērķim, ne velti arī kolektīva moto- „visi priecīgi”! Un tieši ar prieku un smaidu dejotāji spēja pārsteigt žūriju, jo ik viens darīja to, kas vislabāk padodas un ir sirdslieta, proti, dejošana.

Šobrīd, pateicoties Ventspils domes atbalstam, kolektīvs ir ticis pie saviem pirmajiem tērpiem. Līdz šim uzstājoties tie bija jāaizņemas no citiem kolektīviem, bet tagad ar lepnumu jaunieši var dejot paši savos – Ventspils tautas tērpos.

Ar labi padarīta darba sajūtu un to pašu entuziasmu, kas bija pirmajā dienā, „Strautuguns” dejotāji cer aizvadīt vēl daudzas sezonas, pārstāvēt augstskolu un Ventspili gan Latvijā, gan ārzemēs, un, galvenais, saglabāt latviešu tautas deju kultūru.

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 21.00 Ventspils Jaunrades namā.

Sīkāka informācija pie kolektīva vadītājas Inetas Judzikas, tālr. 29171856.