Publicēts:   01/04/2017
Atpakaļ

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkurss

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogrammas

“Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” II kārtu

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks:

 Ventspils pilsēta,  līdz 2017. gada 31. decembrim.

Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Kultūras centra 15.kabinetā,

Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā

līdz 2017. gada 22.septembrim plkst. 17.00.

Informācija Ventspils Kultūras centrā, kontaktpersona –

Egita Murauska, tālrunis: 636 23796

e-pasts: egita.murauska@ventspils.lv

Ventspils pilsētas portālā – www.ventspils.lv

Ventspils Kultūras centra mājas lapā – www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi

Ventspils Augstskolas mājas lapā – www.venta.lv