Publicēts:   01/04/2018
Atpakaļ

Izsludina Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa I kārtu

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina

Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa I kārtu

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centra 15. kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, līdz 2018. gada 24.janvārim plkst.17.00.

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2018. gada 31. decembrim.

Konkursa mērķis ir veicināt Ventspils pilsētai nozīmīgus kultūras projektus un Ventspils pilsētas atpazīstamību, kas sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūrizglītību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Paplašināt kultūras produktu piedāvājumu Ventspils iedzīvotājiem. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 28 500,00 EUR. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā, 15. kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.

Sīkāka informācija Kultūras centrā, kontaktpersona – Egita Murauska, tālrunis: 636 23796, e-pasts: egita.murauska@ventspils.lv un Ventspils Kultūras centra mājas lapā - www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi.