Publicēts:   01/03/2018
Atpakaļ

Izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa I kārtu

Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu 2018. gada finansēšanas konkursa I kārtu

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centra 15.kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, līdz 2018. gada 26. janvārim plkst. 17.00.

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2019. gada 31. maijam.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 14 300,00 EUR. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Sīkāka informācija pieejama Kultūras centrā, kontaktpersona – Egita Murauska, tālrunis: 636 23796, e-pasts: egita.murauska@ventspils.lv un Ventspils Kultūras centra mājas lapā - www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi.