Pensionāru biedrības "Ventspils liedags" kopsapulce