Publicēts:   02/05/2019
Atpakaļ

Tautas deju kolektīvu skates rezultāti

1. maijā teātra namā “Jūras vārti”, kā jau Darba svētku dienai piestāv, ar centīgu darbu no sirds, seši Ventspils pilsētas un septiņi Ventspils novada dažādu paaudžu tautas deju kolektīvi, piedaloties Ventspils pilsētas un Ventspils novada tautas deju kolektīvu 2019. gada skatē, iepriecināja gan skatītājus, gan vērtētājus.

 

Kolektīvu sniegumu vērtēja Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs, Liepājas deju apriņķa virsvadītājs Jānis Purviņš, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsvadītāja, horeogrāfe, Siguldas deju apriņķa virsvadītāja Gunta Skuja un Ventspils deju apriņķa virsvadītāja Ramona Irbe.

 

Saskaņā ar žūrijas komisijas ekspertu vērtējumu, kolektīvi ieguva sekojošus punktus un pakāpes:

Npk

Kolektīva nosaukums

Kolektīva vadītājs

Grupa

Punkti

Kvalitātes pakāpe

1

Ventspils Kultūras centra, Ventspils augstskolas jauniešu deju kolektīvs „Strautuguns” 

Ineta Judzika

A

51,17

II

2

Ventspils Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Liedags”

Inga Liepiņa

B

51,00

I

3

Ventspils Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Strautuguns”

Ineta Judzika

D

54,17

I

4

Ventspils novada Tārgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Tārgale"   

Agnese Sarma

E

39,17

II

5

Ventspils novada Jūrkalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jūrkalne"   

Ingus Antonovičs

E

39,33

II

6

Ventspils novada Ugāles pagasta tautas nama "Gaisma" vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spiekstiņi"

Lāsma Millere

E

42,33

I

7

Ventspils novada Usmas tautas nama "Ausekļi" vidējās paaudzes deju kolektīvs "Usma"

Agnese Sarma

E

42,00

I

8

Ventspils novada Vārves pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vāruve"

Zane Kalniņa

E

41,00

I

9

Ventspils Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs "Liedags"

Inga Liepiņa

E

42,50

I

10

Ventspils Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kurzeme”

Indra Zarāne

E

46,33

A

11

Ventspils novada Ances pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ance” 

Elita Kuģeniece

E

45,00

A

12

Ventspils novada Ances pagasta kultūras nama senioru deju kolektīvs

Elita Kuģeniece

F

47,00

A

13

Ventspils Kultūras centra senioru deju kolektīvs "SenKurzeme"   

Indra Zarāne

F

47,17

A