Publicēts:   09/26/2019
Atpakaļ

Amatiermākslas kolektīvu dalība pasākumos oktobrī

Ventspils Kultūras centra amatierkolektīvi ik mēnesi priecē dažādu pasākumu apmeklētajus ar saviem priekšnesumiem.

11. oktobrī plkst. 19.00 Ventspils sieviešu koris "Līva" un vokālais ansamblis "Rudens roze" piedalīsies operdziedātajas Alīdas Vānes 120 gadu jubilejai veltītā piemiņas pasākumā.

Norises vieta: Tārgales pagasta pārvaldes zāle

- 12. oktobrī plkst. 19.00 Ventspils vīru koris un vokālais ansamblis "Rudens roze" viesosies Piltenes sieviešu ansambļa "Rūta" pasākumā "Dzimšanas diena 10+".

Norises vieta: Pitlenes kultūras nams

- 19. oktobrī plkst. 18.00 Ventspils vokāli instrumentālais ansamblis "Windy temper"  priecēs Užavas pamatskolas salidojuma apmeklētājus.

Norises vieta: Užavas Tautas nams

- 26. oktobrī plkst. 13.00 Ventspils jauktais koris "Kaiva" svinēs savu vārda dienu ar koncertu "Ventspils komponisti".

Norises vieta: Ventspils Jaunrades nams

- 26. oktobrī plkst. 15.00 Ventspils krievu folkloras kopa "Zdravica" piedalīsies pasākuma "Krievu kultūras dienas Ventspilī" noslēguma koncertā "Krievu motīvi".

Norises vieta: Ventspils Kultūras centra Lielā zāle

- 27. oktobrī plkst. 12.00 Ventspils folkloras kopa muzicēs Kr. Baronam vēltītaja pasākumā "Tēvs, māmiņa".

Norises vieta: Ventspils Kultūras centra Lielā zāle