Publicēts:   28/02/2020
Atpakaļ

Amatiermākslas kolektīvu dalība pasākumos martā

Ventspils Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu marta pasākumu plāns

 • 01.03. plkst. 12.00 Piejūras Brīvdabas muzejā

Jauktā kora “Cantabile” uzstāšanās krievu tradīciju svētku “Masļeņica” pasākumā

 • 04.03. Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrā

Vokālā ansambļa “Mazā prinča planēta” piedalīšanās vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2020” 2. kārtā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

 • 06.03. plkst. 11.00 Ventspils Jaunrades namā

Tautas deju kolektīva “Liedags” 1.-2. klašu, 5.-6. klašu un 5.-9. klašu bērnu deju kolektīvu piedalīšanās tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

 • 07.03. plkst. 18.00 Ziru tautas namā

Senioru sieviešu kora “Ziemeļzvaigzne” uzstāšanās koncertā “Mīļās sievietes

 • 08.03. plkst. 16.00 Ventspils Kultūras centrā

Senioru sieviešu kora “Slavjaņe” un jauktā kora “Cantabile” dalība sieviešu dienas koncertā “Skaisto melodiju pasaulē”.

 • 11.03. plkst. 18.00 Ugāles tautas namā “Gaisma”

Krievu folkloras kopas “Zdravica” uzstāšanās tematiskā pasākumā

 • 12.03. plkst. 14.00 Ventspils 1. pamatskolā

Popstudijas “Jūras akmentiņi” koncerts

 • 13.03. plkst. 19.00 Piltenes kultūras namā

Popstudijas “Jūras akmentiņi” koncerts

 • 14.03. plkst. 17.00 Ventspils Kultūras centrā

Sieviešu vokālā ansambļa “Rudens roze”, dziesmu ansambļa “Ventiņ” un Ventspils Augstskolas jauniešu vokālā ansambļa piedalīšanās koncertā “Sirds izdzied mīlestību”

 • 14.03. Bauskas kultūras centrā

Senioru deju kolektīva “SenKurzeme” piedalīšanās sadancī “Viens ar otru”  

 • 21.03. plkst. 14.00 Ventspils Kultūras centrā

Folkloras kopu “Zdravica” un “Laipa” tematiska pēcpusdiena par tēmu “Ģimene latviešu un krievu folklorā”

 • 21.03. plkst. 18.00 Ventspils Kultūras centrā

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Kurzeme”, senioru deju kolektīva “SenKurzeme” un vieskolektīvu koncerts “Krāsainais sadancis Kurzemes sētā”

 • 21.03. plkst. 16.00 Ugāles tautas namā “Gaisma”

Senioru sieviešu kora “Ziemeļzvaigzne” piedalīšanās koru sadraudzības

 • 21.03. Liepājā

Senioru deju kopas “Brīzīte” piedalīšanās senioru deju kolektīvu salidojumā “Senioru deju aplis”

 • 22.03. plkst. 16.00 Ventspils Kultūras centrā

Sieviešu vokālā ansambļa “Rudens roze” uzstāšanās Senioru ballē

 • 28.03. un 29.03. Ogres novada kultūras centrā

Pūtēju orķestra “Ventspils” piedalīšanās XI Latvijas pūtēju orķestru konkursā

 • 28.03. plkst. 17.00 Ventspils Kultūras centrā

Ventspils teātra pirmizrāde – Aiva Birbele “Sapņu pludmale”

 • 30.03. plkst. 15.00 pensionāru biedrības “Ventspils Liedags” telpās

Pensionāru biedrības “Ventspils Liedags” senioru sieviešu vokālā ansambļa “Vēju stundā” uzstāšanās literāri muzikālā pēcpusdienā “Ak, pavasar, ak, pavasar”