Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

11.00 Pie Piemiņas akmens bojā gājušajiem ebrejiem

11.15 Brāļu kapos

11.25 Pie Baltā krusta

11.45 Pie Nezināmā kareivja kapa