Slāvu gadskārtas svētki "Svjatki"

Divpadsmit dienas pēc pareizticīgo Ziemassvētkiem līdz Zvaigžņu dienai – tie ir Svjatki.

Svjatki iekļauj sevī gan kristīgās, gan senās slāvu tradīcijas.

Starp kristīgajām tradīcijām – labdarība, kalpošana baznīcām, psalmu dziedāšana, staigāšana pa mājām ar zvaigzni un Kristus slavināšana.

Senās slāvu tradīcijas – zīlēšana, pārģērbšanās vecās drēbēs un dzīvnieku maskās – ķekatas, ķekatnieku staigāšana no mājas uz mājas dziedot Ziemassvētku dziesmas.

Lai arī ne visas paražas ir atnākušas līdz mūsdienām, Svjatki vienmēr ir bijuši un paliek vieni no mīļākajiem un godājamiem svētkiem.

Pasākumi sāksies 11.janvārī plkst.19:00 Ventspils Pārventas bibliotēkā (Tārgales iela 4), kur notiks Ziemassvētku koncerts.  Koncertā piedalīsies viesi no Rīgas – Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru koris “Logos” virspriestera Joana Šēnroka vadībā.                                                                                              Programmā – pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi.

Ieeja par ziedojumiem.

Nākamais pasākums – tradicionālie slāvu gadskārtas svētki Svjatki, kas notiks 13.janvārī Kultūras centrā (Kuldīgas iela 18).

Plkst.16:00 Kultūras centra foajē un mazajā zālē apmeklētājus gaida nākotnes pareģošana un zīlēšana pa jokam (VJN teātra studija “Mēs” un ansamblis “Jarilo”, Liepāja), slāvu aizsardzības leļļu izgatavošanas meistarklase (J.Cema, Liepāja). Azartiskākie pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties svjatku joku apļu dejas meistarklasē, kuru vadīs  ansamblis „Jurjev Deņ” no Ventspils.

Plkst.17:00 Kultūras centra lielajā zālē notiks spēļu koncerta programma “Švjatočnie večorki”. Skatītāji varēs noklausīties tautas un ķekatnieku dziesmas, jautras častuškas, kā arī paspēlēt jautras spēles un vadīt riņķa dejas.

Programmā piedalīsies kolektīvi no Ventspils – “Zdravica”, “Žuravinka”, “Jurjev Deņ”, kā arī  viesi no Liepājas - etnogrāfiskais ansamblis un instrumentālā grupa “Jarilo”.

Pārtraukumā – ansambļa “Jarilo” instrumentālās grupas uzstāšanās un svjatku loterijas izspēle (ieejas biļetes).

Vadītāji – Ventspils Jaunrades nama teātra studija „Mēs”.

Pasākuma noslēgumā, Kultūras centra mazajā zālē, apmeklētājus gaida tradicionālo svjatku ēdienu un karsto dzērienu sbiteņ un medovuha degustācija, ko sagatavos nacionālās kultūras biedrības.

Ieeja EUR 2.00

 

Tradicionāli pasākuma organizators ir Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Konsultatīvo padomi nepilsoņu un mazākumtautību  jautājumos.

Finansiālais atbalsts - Ventspils pilsētas dome.

Informatīvais atbalsts - SIA „Kurzemes televīzija” un laikraksts „Ventas Balss”.

Organizatoriskais atbalsts- Ventspils Pārventas bibliotēka un Ventspils Kultūras centrs.

                                       Gaidām Jūs svētkos!