Baltkrievu dziesmu ansamblis dibināts 2001. gada oktobrī, tā mākslinieciskā vadītāja ir Anžela Zraičenko, koncertmeistare – Irina Kalniņa. Ansambļa repertuāra pamatu veido baltkrievu tautas dziesmas, to mūsdienīgas apdares, kā arī baltkrievu autoru dziesmas. "Žuravinkas" programmā izskan arī dziesmas krievu, ukraiņu un angļu valodā.

Ansambļa dalībnieku izjusto un skanīgo dziedājumu klausītāji ir dzirdējuši ne tikai Ventspilī Pilsētas svētkos, festivālā "Ventspils vainags", tradīciju svētkos "Svjatki", "Masļeņica", Ziemassvētku koncertos u.c., bet arī Rīgā un Liepājā.

Ansambļa "Žuravinka" mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 18:00 Ventspils 3. vidusskolā.

Vairāk informācijas kolektīva mājas lapā https://n66g28.wixsite.com/zuravinka

Tālrunis: 29848225.