„Liedags” - jūras dziesmu un vēju nesti smilšu graudi savirpuļo trakulīgā dejā. Tā droši var teikt par Ventspils pilsētas domes kultūras centra deju ansambli „ Liedags”, kuru 1991.gada septembrī dibināja mākslinieciskā vadītāja Inga Liepiņa. Mīlestība uz deju kopā saaicinājusi apmēram 170 dejotājus no 3 līdz 50 gadu vecumam, kuri apvienojušies 6 vecuma grupās:    

 

sagatavošanas grupa ( no 4 līdz 6 gadiem) "Liedags"   

jaunākā grupa (no 1. līdz 2. klasei) "Liedags"

vidējā grupa (no 3. līdz 5. klasei) "Liedags"

vecākā grupa (no 6. līdz 9. klasei) "Liedags"

jauniešu grupa (no 16 gadiem) "Liedags"

vidējā paaudze (no 25 gadiem) "Liedags"

'Liedagā” deja apvieno un kopā satur vairākas paaudzes. Dejo vecvecāki un vecāki, bērni un mazbērni. Visiem dejas soļos palīdz iejusties mākslinieciskā vadītāja Inga Liepiņa un koncertmeistare Irina Kušnirenko. Deju kolektīvam ir sava himna. 

Šajos gados deju kolektīvs ir sasniedzis stabilu māksliniecisko līmeni un ieņem nozīmīgu vietu Ventspils pilsētas kultūras dzīvē. Kolektīvs aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos pasākumos, sadejo ar citiem deju kolektīviem tuvos un tālos Latvijas novados. Deju ansamblis koncertējis arī ārzemēs - Ungārijā, Čehijā, Austrijā, Slovākijā, kā arī aktīvi piedalās pašmāju festivālos „Dziedot Jānis danci grieza” Limbažos, ”Latvju bērni danci veda” Jūrmalā, Bauskā ,Valmierā, Tukumā, Madonā un citur. Dejotāji labprāt ņem dalību arī Jaunrades deju konkursos. Ar savu dejotprasmi kolektīvs ir priecējis pasaules skaistākās sievietes – „Misis Globe 99” konkursa dalībnieces. Deju solis ir izdancots arī VIII Eiropas Jaunatnes kultūras nedēļas atklāšanas koncertā, Latvijas Televīzijas rīkotajā maratonā „Glābiet bērnus”, konkursā „Jaunās zvaigznes”, ”Rīgai 800” , I Latvijas Jaunatnes olimpiādes atklāšanā, „Jāņi dzied Ventspilī”, „Latvijas Šlāgeraptaujas” noslēguma koncertos u.c..

 

Novērtējums deju skatēs dod iespēju piedalīties visos Latvijas Dziesmu un deju svētkos. Liedadzēni labprāt izdejo arī mūsdienīgus ritmus pazīstamu pasaku „Īkstīte”, ”Sniega karaliene”, „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” deju uzvedumos.

 

Par godu kolektīva 10 gadu jubilejai 2002.gada maijā Ventspilī Pils ielā tika iestādīti kociņi. 2005./2006.gada sezonā ar plašām deju programmām un koncertiem „Liedags” atzīmēja savu 15 gadu jubileju, kurā izdejoja akmens laikmeta uzvedumu „Kad uguns bija Dievs” un īru deju uzvedumu „Zaļā zeme”.

 

2012. gadā ar plašu deju programmu vairākos koncertos "Liedags"atzīmēja savu 20 gadu jubileju. 

Deju ansamblī „Liedags” gaidīts un par savējo kļūst ikviens dejotgribētājs.

Nāc un pārliecinies! 

Foto: J.Presņikovs

Tālrunis uzziņām 29863940

Par mūsu aktivitātēm un māksliniecisko darbību vari uzzināt šeit :  www.tdkliedags.lv