Jauktais koris "Līvzeme" ir senākais Ventspils amatiermākslas kolektīvs.

Kora dibinātāja Elvīra Salmiņa 1956. gada rudenī izveidoja jauniešu kolektīvu, kurš pamazām pārtapa dažādu paaudžu apvienotā korī. Līvzemiešus vieno dziedātprieks, darba prieks un ceļotprieks. Jauktais koris joprojām uzticīgs latviešu "a capella" dziedāšanas tradīcijām.

"Līvzemei" ir noturīgs, darbu mīlošs dziedātāju sastāvs, kurā viegli iekļaujas ikviens varošs un paškritisks jaunpienācējs. Korī dzied dažādu paaudžu profesiju ventspilnieki, arī vidusskolēni un studenti. Jauktais koris jau kopš dibināšanas brīža ir regulārs Dziesmu un deju svētku dalībnieks, kā arī aktīvi koncertē ne tikai Ventspilī, bet arī citur Latvijā. Koristi apceļojuši arī tuvākas un tālākas Eiropas pilsētas, piedalīdamies kora mūzikas konkursos un festivālos.

Kora sabiedrisko dzīvi rosina un veido kora dome, bet par māksliniecisko izaugsmi rūpējas diriģente Astra Plostniece un kormeistari Dina Bāne un Ivars Bērziņš.

Aicinm savā pulkā jaunus dziedātgribētājus!

Mēģinājumi notiek katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 19.00 Kultūras centrā.

Tālrunis: 28351946; e-pasts: [email protected]

Kora aktualitātēm var sekot līdzi blogā http://korislivzeme.blogspot.com/.