Orķestra diriģents ir Dainis Brauns,

Orķestrī nodarbināti 34 mūziķi – gan Ventspils mūzikas vidusskolas pedagogi, gan esošie un bijušie audzēkņi. Orķestris regulāri piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, pūtēju orķestru salidojumos un festivālos. Pūtēju orķestru skatēs „Ventspils” vienmēr ir laureātu vidū.

Pūtēju orķestris mēdz spēlēt gan lielajā sastāvā (festivālos, skatēs u.c.) gan mazajā sastāvā (spēlējot dažādu svētku atklāšanas pasākumos un prezentācijās).

Orķestris spēlē visos Ventspils pilsētas pasākumos, tā iepazīstinot un priecējot klausītājus ar dažādu autoru skaņdarbiem.

Tālrunis 63622220.