Senioru deju kolektīvs ar nosaukumu SenKurzeme darbību sāka 2016.gada rudenī .

SenKurzeme – senioru kolektīvs, kas veidojas un top.

Esam no jaunības dienām nākuši, caur vidējā vecuma gada gājumu izdejojuši un tagad, kad sirmums jau matos krīt,
gribam turpināt būt DEJĀ.

Mūsu dejotprieks ir kā neizsīkstošs avots,- pilns draudzības, cieņas, pieredzes un latvisko vērtību.

Ja, jūties gana jauns, lai dejotu – nāc un pievienojies.

Ļoti gaidām seniora vecuma kungus mūsu pulciņā!

Mēģinājumi trešdienās 20:00 - 22:00 – 4.vidusskolas aktu zālē.

Vadītāja Indra Zarāne, tel.nr.29410084