1989. gada 25. novembrī Ventspilī tika izveidots Latvijā vienīgais politiski represēto koris "Ziemeļzvaigzne". Pirmie gadi korim bija cieši saistīti ar Atmodas laika norisēm. Kora diriģente ir Angelika Dzintara.

 

Šobrīd koris aktīvi iesaistās senioru koru kustībā un katru gadu piedalās Latvijas  senioru koru kopmēģinājumos un  svētkos dažādās Latvijas pilsētās. Notiek arī aktīva koncertdarbība ar draugu koru kolektīviem.

Dziesma vieno, dod spēku un enerģiju ikdienā. Aicinām savā pulkā ikvienu, kurš grib un prot dziedāt! Kora dziedātājas ir atraktīvas, draudzīgas un mīl dziesmu.

 

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 Ventspils kultūras centrā.

Tālrunis: 26563383.