Sieviešu koris "Lība" dibināts 1999. gada 9. septembrī. Kopš 2011. gada septembra kora diriģente ir Margita Kronberga. Koris "Lība" koncertējis lībiešu svētkos Mazirbē, Jāzepa Vītola Mūzikas dienās, Latvijas koru salidojumos Ērgļu pagasta "Meņģeļos" un daudzviet citur. Protams, ka visneaizmirstamākie notikumi kora dzīvē ir piedalīšanās Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos un pasaules koru Olimpiādes noslēguma koncertā, kā arī pirmais lielais koncertceļojums - piedalīšanās festivālā "Vasaras serenādes 2014" Austrijā un Vācijā. Šajā pavasarī koris dosies koncertceļojumā uz Holandi.

Korim ir piepulcējušās daudz jaunas dziedātājas. Kolektīvā dzied dāmas vecumā no 13 līdz 66 gadiem.  Mēs vēlamies būt vēl nedaudz kuplākā skaitā, tāpēc ļoti priecāsimies par jaunām dziedātājām, kuras ir draugos ar dziesmu.

Mēģinājumu laiks katru pirmdienu un trešdienu no plkst. 18.30 Kultūras centrā.

Sīkāka informācija pie ansambļa vadītājas Margitas Kronbergas, tālr. 29209051.