Vokālais ansamblis „Rudens roze” tika izveidots 2005. gadā pēc pensionāru apvienības “Liedags” iniciatīvas Ilgas Buntikas vadībā. Šobrīd ansambli vada Margita Kronberga. Ansambļa dalībnieces ir drosmīgas, uzņēmīgas un ar lielu vēlmi dziedāt. Piedalāmies dažādos pilsētas un novada pasākumos. Vislabāk kolektīvam patīk sevi apliecināt dažādos vokālo ansambļu saietos, draudzības koncertos, festivālos, kur iegūstam jaunus ansambļa draugus un rodam jaunus, pozitīvus impulsus.

Tuvojoties Valentīndienai, nu jau ceturto gadu pēc kārtas aicinām savus ansambļu draugus piedalīties Latvijā pazīstamu mīlestības dziesmu koncertā “Sirds izdzied mīlestību”.

Ansamblī dzied 10 dāmas vecumā no 40 līdz 60 gadiem.  Mēs visas mīlam dziesmu, mums patīk kopā būt, kopā padziedāt gan tad, kad ir priecīgs prāts, gan tad, kad sirdī skumji... Dziesmai ir liels spēks un tā spēj veldzēt dvēseli...

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 17.30 - 18.30 Ventspils kultūras centrā. Sīkāka informācija pie ansambļa vadītājas Margitas Kronbergas, tālr. 29209051.