Ukraiņu dziesmu ansamblis dibināts 1998. gadā. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja ir Jeļena Novikova.

Ansambļa repertuārā ir ukraiņu tautas dziesmas un ukraiņu komponistu darbi.

Ansamblis "Mrija" aktīvi piedalās dažāda mēroga Ventspils pasākumos un ir iemantojis lielu popularitāti ne tikai mūsu pilsētas dzīvojošo ukraiņu vidū. Katru gadu kolektīvs piedalās ukraiņu dzejnieka T. Ševčenko dienās Rīgā. Kolektīva koncertus labprāt apmeklē un smeldzīgajās dziesmās ieklausās dažāda vecuma skatītāji un klausītāji.

Ja ir kāds, kam tuva ukraiņu tautas dziesma un ir vēlme dziedāt, tad gaidām mūsu kolektīvā!

Mēģinājumi notiek plkst. 18:00 pirmdienās Ventspils 3. vidusskolā un trešdienās Ventspils 6. vidusskolā.

Tālrunis 29608785.