Ansambļa „Windau” pirmsākumi meklējami 2006. gadā, kad Ventspils vācu kultūras biedrības dalībnieces apguva dziesmas Intas Freibergas vadībā. Pēc tam ar mums kopā nedaudz pastrādāja mūzikas skolotāja Maija Gorda. Aktīvu darbību ansamblis „Windau” uzsāka no 2008. gada 6. februāra , kad ansambļa vadību sabiedriskā kārtā uzņēmās Ilga Buntika. Sākās nopietna jauna repertuāra apguve un arī regulāras uzstāšanās. No 2011. gada februāra ansambli „ Windau” vada Antra Ziemele, dziesmu tekstus vācu valodā palīdz apgūt Māra Kraule.
Vācu kultūras biedrības ansamblī „Windau” uzņemam ikvienu dziedātāju, kuru saista vācu valoda, vācu mūzika un dziesmas, mūsu darbības galvenais mērķis ir: apgūt skaistās vācu melodijas un rast patīkamas emocijas, darbojoties šajā kolektīvā, vienkārši pabūt kopā, padziedāt, just pārējo dalībnieku sirds siltumu. „Windau” piedalās pasākumos Ventspilī, Ventspils novadā, citviet Latvijā, kā arī Latvijas Vācu Savienības un Baltijas Vācu kulūras biedrību Dziesmu svētkos. „Windau” dziedātās dziesmas ir skanējušas arī Vācijā, apciemojot vācu draugus.
Ansambļa „ Windau” mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 17.00 Ventspils vācu kultūras biedrības telpās, Saules ielā 9 – 3. Nepieciešamības gadījumos tiekamies arī biežāk.

Tālruņa nr. 26352802 vai 29216016.