Vīru vokālais ansamblis dibināts 1968. gadā un tā pirmā vadītāja bija Alīda Reimane, vēlāk to pārņēma Ilga Sīle, ilgus gadus vadīja Regīna Lapsiņa un nedaudz – Vairis Martinovskis. Augškurzemē vienīgajam vīru vokālajam ansamblim ir cienījama vēsture. 40 gadus vīru vokālais ansamblis darbojās un kopa dziedāšanas tradīcijas Vārves pagasta paspārnē.

Kopš 2004. gada nogales ansambļa mākslinieciskās vadības stūre ir Angelikas Dzintaras rokās un vīri turpina dziedāt, kā Ventspils pilsētas kolektīvs. Vīru ansamblis ir Angelikas mūža sapnis, kas piepildījies, kad viņai piedāvāja strādāt ar vīriem, kas no sirds mīl dziesmu. «Lai man piedod mani pārējie kolektīvi, bet vīru dziedājumam ir cits spēks un cits skanējums!» saka ansambļa vadītāja.

Vīru ansamblis dzied daudzveidīgu repartuāru no lustīgas līdz sirsnīgai un smeldzīgai dziesmai. 2013. gadā kolektīvs svinēja savu 45 gadu jubileju.

Mēģinājumi notiek otrdienās plkst.17.00 Ventspils kultūras centrā. Kontakttālruņa nr. 26563383.