Publicēts:   10/29/2019
Atpakaļ

Amatiermākslas kolektīvu dalība pasākumos novembrī

Ventspils Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu novembra pasākumu plāns

 • 01.11. plkst. 18.00 Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā

 Vokāli instrumentālā ansambļa “Windy temper” koncerts

 • 02.11. plkst. 15.00 Ventspils Kultūras centrā

Ukraiņu dziesmu ansambļa "Mrija" 20 gadu jubilejas koncerts "Ar dziesmu caur saules stariem"

 • 02.11. plkst. 18.00 Ventspils Jaunrades namā

Ventspils vīru kora koncerts “Likteņdziesmas”

 • 03.11. plkst. 16.00 Ventspils Kultūras centrā

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīva “Kurzeme” un senioru deju kolektīva “SenKurzeme” uzstāšanās Senioru ballē

 • 09.11. plkst. 15.00 Teātra namā “Jūras vārti”

Sieviešu kora “Lība”, jauktā kora “Cantabile”, folkloras kopu “Laipa” un “Zdravica” dziesmu ansambļa “Ventiņ’”, Ventspils vācu kultūras biedrības ansambļa “Windau” piedalīšanās Starptautiskajā nacionālo kultūru festivālā “Ventspils vainags”

 • 11.11. plkst. 18.00 pie Ventspils Centra sākumsskolas

Vokāli instrumentālā ansambļa “Windy temper” uzstāšanās Lāčplēša dienas piemiņas brīdī

 • 11.11. plkst. 19.00 Reņķa dārzā

Svecīšu iedegšana un ugunszīmes “Divas puses” veidošana karavīru piemiņai kopā ar folkloras kopu “Laipa”

 • 11.11. plkst. 19.00 koncertzālē “Latvija”

Ventspils vīru kora piedalīšanās grupas “Tautumeitas” koncertā

 • 12.11. plkst. 20.00 Ventspils Augstskolā

Ventspils Augstskolas jauniešu vokālā ansambļa sadziedāšanās vakars

 • 13.11. plkst. 18.30 Piltenes pagasta sociālās aprūpes centrā  “Landze”

Sieviešu kora “Līva” un sieviešu vokālā ansambļa “Rudens roze” koncerts “Skan dziesmas Latvijai”

 • 16.11. plkst. 17.00 Olimpiskajā centrā “Ventspils”

Mūsdienu deju studijas “Prieks” kolektīvu uzstāšanās basketbola kluba “Ventspils” spēlē

 • 16.11. Zlēku kultūras namā

Jauktā kora “Līvzeme” koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

 • 17.11. Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā

Ventspils vīru kora dalība koncertā “Jānim Dreimanim – 110”

 • 17.11. Ziru tautas namā

Dziesmu ansambļa “Ventiņ” koncerts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā

 • 18.11. plkst. 11.00  Ventspils Bērnu pilsētiņā

Popstudijas “Jūras akmentiņi” dalība koncertā “Skaista mūsu tēvu zeme”

 • 20.11. plkst. 18.00 Ventspils sociālās aprūpes namā “Selga”

Sieviešu kora “Lība” un sieviešu vokālā ansambļa “Rudens roze” koncerts “Skan dziesmas Latvijai”

 • 22.11. plkst. 19.00 Pārventas bibliotēkā

Tautas deju ansambļa “Liedags” bērnu deju kolektīva un senioru deju kopas “Brīzīte” koncerts

 • 23.11. plkst. 15.00 Ventspils Kultūras centrā

Senioru sieviešu kora “Ziemeļzvaigzne” 30 gadu jubilejas koncerts

 • 23.11. plkst. 18.00 Kandavas kultūras namā

Jauniešu tautas deju kolektīva “Liedags” un vidējās paaudzes deju kolektīva “Liedags” dalība deju kolektīvu sadancī

 • 24.11. plkst. 16.00 Ventspils Kultūras centrā

Dziesmu ansambļa “Ventiņ” uzstāšanās Senioru ballē

 • 30.11 plkst. 14.00 Pastendes kultūras namā

Pensionāru biedrības “Ventspils Liedags” senioru vokālā ansambļa “Vēju stundā” dalība 17. ansambļu koncertfestivālā “…laime ir vienkārši būt…”

 • 30.11. plkst. 17.00 Rātslaukumā

Popstudijas “Jūras akmentiņi” dalība Ventspils svētku egles iedegšanas pasākumā

 • 30.11. plkst. 18.00 Teātra namā “Jūras vārti”

Ventspils Augstskolas jauniešu tautas deju kolektīva “Strautuguns”, vidējās paaudzes tautas deju kolektīva “Strautuguns” un vieskolektīvu koncerts “Zelta rakstus izdejot”