Publicēts:   06/01/2017
Atpakaļ

Izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu 2017. gada finansēšanas konkursa II kārtu

Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu 2017. gada finansēšanas konkursa II kārtu

                                   

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2018. gada 31. maijam.

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā vai jāiesūta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: kulturas.centrs@ventspils.lv līdz 2017. gada 7.jūlijam plkst. 17.00.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Sīkāka informācija Ventspils Kultūras centra mājas lapā www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi