Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa II kārtu

 

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks:

Ventspils pilsēta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Konkursa mērķis:

Finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums – ŠEIT.

Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā, 26.kabinetā,

Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā

līdz 2020. gada 26. februāra plkst. 17.00.

Kontaktpersona:

Baiba Laua

tālrunis: 28633925, e-pasts: [email protected]

 

Finansētie projekti 2020.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa I kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa II kārtas rezultātus skatīt ŠEIT.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa  apakšprogramma “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogrammas

“Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” I kārtu

 

 

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks:

Ventspils pilsēta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Konkursa mērķis:

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, studentu organizācijas (juridiskas personas) un Ventspils Augstskolas Studentu padome.  Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 2000,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums – ŠEIT.

Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā, 26.kabinetā,

Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā

līdz 2020. gada 26. februāra plkst. 17.00.

Kontaktpersona:

Baiba Laua

tālrunis: 28633925, e-pasts: [email protected]

 

Finansētie projekti 2018.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” I kārtas rezultātus skatīt ŠEIT .

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”  II kārtas rezultātus skatīt ŠEIT .

Finansētie projekti 2019.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu  konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” I kārtas rezultātus skatīt ŠEIT .

Finansētie projekti 2020.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”  I kārtas rezultātus skatīt ŠEIT .

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”  II kārtas rezultātus skatīt ŠEIT .