Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa II kārtu

 

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks:

Ventspils pilsēta līdz 2020. gada 31. maijam.

Konkursa mērķis:

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums – ŠEIT.

Konkursa nolikumu var arī saņemt Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā, 26.kabinetā,

Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.

 

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā līdz 2019. gada 29.maijam plkst. 17.00.

Kontaktpersona:

Santa Laurinoviča

tālrunis: 636 23796, e-pasts: [email protected].

Konkursa nolikumu skatīt ŠEIT.

 

Finansētie projekti 2017.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I kārtas rezultāti, skatīt šeit.

Finansētie projekti 2018.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I kārtas rezultāti, skatīt ŠEIT.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa II kārtas rezultāti, skatīt ŠEIT.

Finansētie projekti 2019.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I kārtas rezultāti, skatīt šeit. 

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss apakšprogrammā “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogrammas

“Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”

2019.gada II kārtu

 

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks:

Ventspils pilsēta līdz 2019. gada 31. decembrim.

Konkursa mērķis:

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, studentu organizācijas (juridiskas personas) un Ventspils Augstskolas Studentu padome. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 10 000,00 EUR. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 2000,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums – ŠEIT.

Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā, 26.kabinetā,

Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.

 

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā

līdz 2019. gada 23.maijam plkst. 17.00.

Kontaktpersona:

Santa Laurinoviča

tālrunis: 636 23796, e-pasts: [email protected].

Konkursa nolikumu skatīt ŠEIT.

Finansētie projekti 2018.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 2018. gada finansēšanas konkursa I kārtas rezultāti ŠEIT 

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 2018. gada finansēšanas konkursa II kārtas rezultāti ŠEIT 

Finansētie projekti 2019.g.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 2019. gada finansēšanas konkursa I kārtas rezultāti ŠEIT