Publicēts:   10/04/2019
Atpakaļ

Deju studijas “Prieks” panākumi Kurzemes deju skatē

Kurzemes novada deju skate notika 5.aprīlī Liepājā Olimpiskajā centrā un Ventspils Kultūras centra mūsdienu deju studija “Prieks” (vad. Everita Panfiļonoka) ieguva lieliskus rezultātus.

  • Deju grupa “Lāsītes” (1.-2.klase) par deju “Mikrobu tusiņš” augstākā pakāpe -35,6 punkti.
  • Deju grupa “Prieks” (4.-6. klase) par deju “Dzīve uz čemodāniem” 1.pakāpe -33,6 punkti
  • Deju grupa “Prieks” (vecākā grupa) par deju “Mākoņos” 1.pakāpe-34,2 punkti un par deju “Robežas” augstākā pakāpe-35,1 punkti.

Deju studijas vadītāja Everita Panfiļonoka ir ļoti gandarīta par paveikto un saka lielu paldies saviem audzēkņiem par lielu izturību un gribasspēku, vecākiem par atbalstu un akrobātikas trenerei Anitai Lapiņai par palīdzību. Repertuārs ir ļoti grūts, un dejās ir iekļauti ļoti daudz akrobātikas elementi.

2020. gada vasarā notiks XII Skolēnu un jauniešu Dziesmu un deju svētki, kuriem jau laikus gatavojas mūsdienu deju kolektīvi. Tie kolektīvi, kuri veiksmīgi parādīs sevi skatēs, iegūs tiesības piedalīties Mūsdienu deju lieluzvedumā “Augstāk par zemi”. Visos novados notiek mūsdienu deju repertuāra apguves skates, kurās tiek izvērtēts kolektīvu mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsmes, dejas tehnikas un horeogrāfiskā precizitāte, izpildījumu muzikalitāte, vizuālie tēli un kolektīvu kopiespaids. Kopā skatē kolektīvi var iegūt maksimums 40 punktus.