Daļa amatiermākslas kolektīvu atsāk mēģinājumus klātienē

Zīmes amatiermākslas kolektīvu koordinēšanai Ventspils Kultūras centrāNo 8. jūnija daļa mūsu amatiermākslas kolektīvu atsāks mēģinājumus klātienē, ievērojot visus noteiktos ierobežojumus un noteikumus.

Mēģinājumus klātienē pēc izstrādāta grafika, pamatojoties uz 2020. gada 26. maija Kultūras ministra rīkojumu Nr. 2.5-1-75 “Par kārtību, kādā nodrošināmi sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi amatiermākslas kolektīvu darbībā un mēģinājumu procesā”,  atsāks 31 kolektīvs Ventspils Kultūras centra, teātra nama “Jūras vārti”, Amatu mājas, PII “Saulīte”, SIA “VentSystem” telpās, par ko sakām paldies sadarbības partneriem. Savukārt, 6 kolektīvi mēģinājumus aizvadīs brīvā dabā.

Pastiprināta roku higiēna ir jau kļuvusi par normālu ikdienas sastāvdaļu, bet kolektīvu dalībniekiem būs pastiprināti jāpiedomā pie distancēšanās prasību ievērošanas. Dziedāt un apgūt dejas, censoņiem būs jāiemācās, ievērojot 3m distanci – katram dalībniekam savi 9m² mēģinājumu telpas platības, bet citiem – mūziķiem, aktieriem, audējām – būs brīva vaļa izpausties 4m² platībā. Kolektīvu vadītāji pakārto darbu sanitārā protokola norādēm, piemēram, diriģenti plāno mēģinājumus pa balsu grupām, bet Ventspils teātra režisore un aktieri uzsāks jaunā iestudējuma tā saucamo “galda periodu” jeb iepazīšanos ar jauno materiālu, bez problēmām ievērojot 2m distanci. Kultūras centra darbinieki centīsies būt uzdevumu augstumos, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgāku un prasībām atbilstošu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu.

Ar ārkārtas situācijas problēmām ir saskārušies visi 56 Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi un vairāk kā 1100 to dalībnieku. No marta mēneša vidus darbs norit attālināti, liekot kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem apgūt jaunas formas un izteikšanās līdzekļus, izmantojot dažādus pieejamos digitālos risinājumus. Daļa kolektīvu vēl turpinās darbošanos attālināti, jo to darbības specifika neļauj izpildīt prasības, kuras ir noteiktas ar kultūras ministra rīkojumu izdotajās sanitārā protokola vadlīnijās. Saudzīga attieksme tiek ievērota, plānojot darbu riska grupu kolektīviem, t.i., kolektīviem, kuru dalībnieki ir senioru vai pirmsskolas un jaunāko klašu vecumā.

Priecājamies par atkalredzēšanos ar kolektīvu dalībniekiem un novēlam veiksmīgu mēģinājumu procesu!