Komanda

Māris Valtenbergs

Direktors
Pieņemšanas laiks
Pirmdienās: 16.00 - 18.00

Jānis Pastars

Direktora vietnieks

Aija Jonāne

Lietvede

Inita Pelse

Stratēģisko kultūras projektu vadītāja

Marta Kalnava

Amatiermākslas projektu vadītāja

Kristiāna Ķēniņa

Producente darbam atpūtas, izklaides un tematisko pasākumu jomā

Zane Apse

Producente administratīvajos, projektu un sadarbības jautājumos

Rebeka Busule

Producente darbam ar bērnu un jauniešu mērķauditorijām

Ieva Jansone

Ekonomiste

Elizabete Strazdiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sintija Finka-Kārše

Mākslinieks - grafikas dizaineris

Indra Jāce

Gaismu operatore

Nils Rācenājs

Skaņu operators

Jānis Kraulis

Skaņu operators