Kultūras centrs

Uzzīmēta Ventspils Kultūras centra fasāde

Ventspils Kultūras centrs – centrs pilsētas kultūras dzīvei!

Mēs esam, ieklausāmies un darām!

Komanda

Māris Valtenbergs

Direktors
Pieņemšanas laiks
Pirmdienās: 16.00 - 18.00

Jānis Pastars

Direktora vietnieks

Aija Jonāne

Lietvede

Irita Tuče

Galvenā grāmatvede

Ieva Jansone

Ekonomiste

Inita Pelse

Stratēģisko kultūras projektu vadītāja

Evija Lapiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zane Apse

Producente administratīvajos, projektu un sadarbības jautājumos

Marta Kalnava

Producente darbam ar amatiermākslas kolektīviem

Kristiāna Ķēniņa

Producente darbam atpūtas, izklaides un tematisko pasākumu jomā

Rebeka Busule

Producente darbam ar bērnu un jauniešu mērķauditorijām

Viktorija Grisčenko

Māksliniece - grafikas dizainere

Indra Jāce

Gaismu operatore

Ēvalds Zemturis

Skaņu operators

Jānis Kraulis

Skaņu operators