Kultūras centrs

Uzzīmēta Ventspils Kultūras centra fasāde

Ventspils Kultūras centrs – centrs pilsētas kultūras dzīvei!

Mēs esam, ieklausāmies un darām!

Komanda

Māris Valtenbergs

Direktors
Pieņemšanas laiks
Pirmdienās: 16.00 - 18.00

Jānis Pastars

Direktora vietnieks saimnieciskajos un tehniskajos jautājumos

Aija Jonāne

Lietvede

Irita Tuče

Galvenā grāmatvede

Jeļena Meļeškeviča

Ekonomiste

Inita Pelse

Stratēģisko kultūras projektu vadītāja

Zane Jansone

Producente darbam atpūtas, izklaides un tematisko pasākumu jomā

Una Mežiņa

Producente darbam ar bērnu un jauniešu mērķauditorijām

Gundega Buķele

Producente darbam ar amatiermākslas kolektīviem

Indra Jāce

Gaismu operatore

Mareks Spruģevics

Skaņu operators

Jānis Kraulis

Skaņu operators