Deju ansambļa “Liedags” koncerts “Sien māmiņa man jostiņu”