Koncerts “Mēs tikāmies martā”

Ventspils senioru sieviešu koris “Ziemeļzvaigzne” (diriģente Angelika Dzintara), Ventspils senioru sieviešu ansamblis “Vēju stundā” (vadītāja Angelika Dzintara), kā arī viesi – Jelgavas novada kultūras centra senioru jauktais koris “Gaisma” (diriģente Sanita Šeflere), Ances Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ance” un senioru deju kolektīvs (vadītāja Elita Kuģeniece).