Sieviešu kora “Venda” un jauktā kora “Ventspils” godināšana