Ziedu nolikšana Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņai

Autors: Ventspils hronikas arhīvs

2020. gada 8. maijā nolikām ziedus pie piemiņas akmens bojā gājušajiem ebrejiem, Brāļu kapos, kā arī pie Baltā krusta un pie Nezināmā kareivja kapa, pieminot Otrā pasaules kara upurus!