Atbalstīti četri projekti Ventspils Augstskolas studentiem

NoslēgusiesVentspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas 2024. gada projektu finansēšanas konkursa apakšprogramma “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”. Tajā atbalstīti visi četri iesniegtie projekti par kopējo summu 2409 EUR.

Lai veicinātu studentus brīvo laiku pavadīt aktīvi un iesaistīties gan kultūras, gan izglītojošos pasākumos, ik gadu tiek rīkota arī šī projektu konkursa apakšprogramma, kas paredzēta Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām.

Atbalstītie projekti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums Iesniedzējs, projekta vadītājs Pašvaldības piešķirtais finansējumu EUR
1 Ventspils Augstskolas pasākums “Gada balva 2024” Ventspils Augstskola,

Līga Emerberga

650
2 Ventspils Augstskolas pasākums “Airsoft turnīrs 2024” Ventspils Augstskola,

Līga Emerberga

462
3 Studentu digitālās aģentūras BASAFUL nometne “Business Academy Bootcamp 2024” Kooperatīvā sabiedrība “BASAFUL”,

Alise Plotova

647
4 Ceļā uz jauniem pakāpieniem deju pasaulē! Biedrība “VeA Domnīca”,

Raitis Didrihsons

650
KOPĀ: 2409