Piešķirts finansējums Ventspils amatierkolektīvu tērpu iegādei

Arī 2020./2021. gada sezonā Ventspils Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi varēs lepoties un priecēt skatītājus ar jauniem skatuves tērpiem, jo Ventspils pašvaldība 2021. gadā tērpu iegādei ir piešķīrusi finansējumu 20 000 apmērā.

Amatiermākslas kolektīvu darbībā un to vizuālajā vērtējumā vienmēr svarīga loma ir bijusi tērpiem, kuru iegāde nebūt nav lēta. Bet neskatoties uz to, ar Ventspils pašvaldības atbalstu, pie jauniem skatuves tērpiem tiks mūsdienu deju kolektīvu “Lāsītes”, “Prieks” un “Lielais Prieks” dejotāji, kuru vizuālais ietērps tiks veidots atbilstoši skicēm, kuras ir izstrādātas, lai vizuāli krāšņi realizētu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma “Augstāk par zemi” programmu.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un ņemot vērā iegādes apjomus, jau vairāku gadu garumā notiek atbilstošu un pievilcīgu tautas tērpu komplektēšana deju ansambļa “Liedags” bērnu deju kolektīviem. Šajā reizē 1.-2. klašu bērnu tautas deju kolektīva “Liedags” un 6.-9. klašu tautas deju kolektīva “Liedags” tērpu komplekti tiks papildināti ar jauniem puišu krekliem un vestēm, kā arī meiteņu vilnas lakatiem.

Ventspils Augstskolas jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi “Strautuguns” ir vienīgie Ventspils pilsētas tautas deju kolektīvi, kuri šobrīd startē augstākās grūtības pakāpē un līdz ar to vērtējumā ir ļoti būtisks vizuālais ietērps. Liela daļa finansējuma ir novirzīta, lai “Strautuguns” garderobi varētu papildināt ar cilindriem, lakatiem, apaviem, Puzes tērpa garajām zeķēm, puišu vestēm, pusgarajiem mēteļiem, meitu apakšsvārkiem, sleņģenēm, kā arī izgatavot Pērkones tautas tērpu solo pārim.

Jauniešu deju kolektīvs “Liedags” nākošo sezonu varēs iedejot ar jaunām meitu un puišu kurpēm, bet vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzeme” un senioru deju kolektīvs “SenKurzeme” saviem tautas tērpu komplektiem pievienos lībiešu zeķu pārus un iztrūkstošos vīru pusmēteļus.

Turpinot un godā turot dejošanas tradīcijas, amatiermākslas kolektīvu dalībnieki un vadītāji ar nepacietību gaida tikšanos ar saviem skatītājiem klātienē, un īsti svētki prasa īstus svētku tērpus.