Sveiciens Sieviešu dienā!

Mūsu brašie Ventspils vīru kora un jaukto koru “Līvzeme” un “Kaiva” vīrieši sūta sirsnīgus sveicienus Sieviešu dienā!

Dāmas, lai skaista šī diena!