Ventspils amatiermākslā sagaidāms darba pilns gads

Šo gadu 54 Ventspils Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi iesāk ar pozitīvām cerībām, jauniem izaicinājumiem un vēlmi radoši izpausties. Šobrīd darbs notiek attālinātā režīmā, bet pie pirmās izdevības vairāk kā 1000 Ventspils amatiermākslas kustības entuziastu gatavi ik vakarus veltīt mēģinājumu procesam klātienē.

Šogad pusapaļa jubileja – 65 gadi aprit vienam no senākajiem un daudzskaitlīgākajiem Ventspils amatierkolektīviem – jauktajam korim “Līvzeme”. Ja kolektīva 60 gadu jubilejas koncertā kora dziedātāji klausītājus iepriecināja, programmā izpildot savas iemīļotās dziesmas profesionālu komponistu jaunradītās aranžijās korim, tad šajā jubilejas reizē mākslinieciskajai vadītājai Astrai Plostniecei ir iecere pasākuma 1. daļā godā celt kora dziesmu zelta repertuāru, bet programmas 2. daļu veidot no skaņdarbu jauniestudējumiem, kuru radīšanā tiks iesaistīti arī jaunie talanti no pašu dziedātāju vidus. Līvzemieši tikšanos ar saviem klausītājiem plāno gada nogalē, decembra pirmajā sestdienā.

2021.gadā jubilāru gods arī diviem deju kolektīviem, kurus vada Indra Zarāne. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzeme” var atskatīties uz 40 radošā darba gadiem, bet senioru deju kolektīvs “SenKurzeme” var būt gandarīts par saviem pirmajiem 5 gadiem. Ņemot vērā pandēmijas izraisītos apstākļus, dejotāji un vadītāja vairāk uzmanības velta kolektīva vēsturisko faktu izpētei, lai tuvākajā laikā, kad tas būs iespējams, iegūto materiālu varētu apvienot ar atraktīvām nodarbēm un jubilejas atzīmēt brīvā dabā savējo lokā.

Deju ansamblis “Liedags”, Ingas Liepiņas vadībā, tika dibināts 1991. gada 1. septembrī. Tātad trīsdesmito sezonu šā gada septembrī uzsāks pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīvs “Liedags”, 1.-2. klašu bērnu tautas deju kolektīvs “Liedags”, 3.-5. klašu bērnu tautas deju kolektīvs “Liedags”, 6.-9. klašu tautas deju kolektīvs “Liedags”, jauniešu tautas deju kolektīvs “Liedags” un vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Liedags”. Vairāk kā 150 dejotāji kopā ar skatītājiem plāno nopūst jubilejas svecītes nākamā gada pavasarī.

Bet Ventspils Augstskolas jauniešu tautas deju kolektīvam “Strautuguns” šogad pirmā 10 gadu jubileja. Kopā ar māksliniecisko vadītāju Santu Laurinoviču, talantīgie, enerģiskie un mērķtiecīgie dejotāji svētku noskaņā ļoti cer uz tikšanos ar skatītājiem jau martā.

5 gadi – izvērtēt, tas ir daudz vai maz, 2021. gadā ir iespēja Ventspils vokālajai grupai un tās mākslinieciskajai vadītājai Gintai Rūsei, kā arī krievu folkloras kopai “Jurjev denj” Natālijas Jakovļevas vadībā, jo abu kolektīvu radošā darbība ir mērāma 5 gadu garumā. Arī viņiem ir ko paust saviem klausītājiem.

Uz drīzu tikšanos!