Ventspils koriem rit intensīvs darbs

Ir noslēgusies Latvijas Nacionālā kultūras centra un Dziesmu svētku biedrības rīkotā aptauja par 2023. gadā gaidāmo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koru lielkoncerta repertuāru, kurā aktīvi piedalījās arī Ventspils pilsētas koru dziedātāji un diriģenti. Ventspils koru apriņķa virsdiriģents Aigars Meri atzīmē, ka, neraugoties uz ierobežojumiem, koru nozarē rit intensīvs darbs.

Individuāli tiešsaistes mēģinājumi un dziesmu ieraksti – videoklipi, izmantojot platformu ZOOM, jaunu radošo ieceru iesniegšana Valsts Kultūrkapitāla fondā, aktīva sekošana un dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra un Rīgas Doma kora skolas informatīvi izglītojošu lekciju, nodarbību un diskusiju ciklā “Laudamus+” – šīs ir tikai dažas no darba formām, kuras šobrīd aktīvi izmanto koru vadītāji.

“Protams, ārkārtīgi pietrūkst klātienes mēģinājumu. Manuprāt, formāts – diriģents (kormeistars, vokālais pedagogs) – kora mākslinieks, ievērojot visus drošības noteikumus, ir rezultātu nesošs. Ceru, ka drīz varēsim atsākt mēģinājumus klātienē. Šobrīd ir jāiztur. Nezaudējam gara modrību. Drīz noteikti tiksimies!” vēl Aigars Meri gan koru mākslinieciskajiem vadītājiem, diriģentiem, kormeistariem, gan ikvienam koru dziedātājam.

Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā jau ievietotas gan 5. jūnijā iecerētā Latvijas sieviešu un vīru kora salidojuma, gan 21. augustā paredzētā koncerta “Brāli, Brāli” dziesmu notis, kā arī daļa koncerta repertuārā iekļauto dziesmu ierakstu. Dziesmām, kurām nošu nav, diriģenti paši veido ierakstus, pēc kuriem ir iespējams dziesmas apgūt. Pieejama arī daļa no 2023. gada XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” repertuāra.

Foto: Ventspils hronikas arhīvs