Ventspils mazākumtautību kolektīvi piedalīsies skatē

28. janvārī plkst. 15.00 Ventspils Kultūras centrā norisināsies Latvijas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu skate dalībai XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.

Skatē piedalīsies Ventspils Kultūras centra krievu folkloras kopa “Jurjev denj”, Baltkrievu dziesmu ansamblis “Žuravinka”, vokālais ansamblis “Tatjanas diena”, Ventspils vācu kultūras biedrības ansamblis “Windau” un Saldus slāvu tautu ansamblis “Živica”.

Skates dalībnieki, kas skatē saskaņā ar ekspertu vērtējumu būs ieguvuši Augstāko pakāpi, I pakāpi un II pakāpi, tiks izvirzīti dalībai Dziesmu svētkos. Skates dalībnieku priekšnesumus vērtēs Latvijas Nacionālā kultūras centra apstiprināta žūrija astoņu ekspertu sastāvā, kas kolektīvus vērtēs pēc vienotas 50 punktu sistēmas, vadoties pēc kritērijiem – priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte un tehniskais izpildījums, tā satura atbilstība dalībnieka nacionālās identitātes un latviešu tradicionālās kultūras (folkloras) kontekstam, kā arī priekšnesuma kopiespaids, kas sevī ietver skatuves kultūru, tērpu atbilstību u.c.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150gade. Svētku laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumi un koncerti daudzās vietās Rīgā. Tiem gatavojas vairāk nekā 1600 kolektīvu Latvijā, savukārt ārvalstīs – vairāk nekā 100.

Apmeklētājiem mazākumtautību kolektīvu skatē ieeja bez maksas.