Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija. Detalizētu informāciju par Kultūras centra privātuma politiku skatīt šeit.

Ventspils Kultūras centra tautas deju kolektīvu skate

. Plkst. 14:00

28. aprīlī plkst. 14.00 teātra namā “Jūras vārti” notiks repertuāra pārbaudes skate, kurā piedalīsies gan Ventspils, gan arī Ventspils novada deju kolektīvi.

Skatē piedalīsies Ventspils Kultūras centra kolektīvi – deju ansambļa “Liedags” vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvi, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzeme”, senioru deju kolektīvs “SenKurzeme”, Ventspils Kultūras centra un Ventspils Augstskolas jauniešu deju kolektīvs “Strautuguns” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Strautuguns”, kā arī kolektīvi no Ventspils novada – Tārgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tārgale”, Vārves pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”, Usmas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Usma”, Ances Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ance” un Ances kultūras nama senioru deju kolektīvs.

Ieeja bez maksas.