Telpu noma

Piedāvājam daudzveidīgas un plašas telpas dažādiem pasākumiem:

  • Lielā zāle (161 m2, 192 sēdvietas) / Lielās zāles balkons (42 m2, 49 sēdvietas)
  • Mazā zāle (111 m2, 110 sēdvietas)
  • Mēģinājumu zāle (57 m², 20 sēdvietas)

Izcenojums telpu nomai

Zāle Cena bez PVN Mērvienība
Lielās zāles noma sanāksmēm, lekcijām, konferencēm, saviesīgiem pasākumiem 56,91* EUR/stundā
Mazās zāles noma sanāksmēm, lekcijām, konferencēm, saviesīgiem pasākumiem 28,46* EUR/stundā
Mēģinājumu zāles noma sanāksmēm, lekcijām, konferencēm, saviesīgiem pasākumiem 14,23* EUR/stundā
Lielās un mazās zāles noma vieskoncertu, viesizrāžu organizēšanai 15% no pārdoto biļešu summas EUR

*Maksa var tikt precizēta, ņemot vērā komunālo maksājumu tarifu izmaiņas, izmantojamo tehnisko aprīkojumu un citus resursus.

Lielā zāle:

Mazā zāle: