Ventspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss

Statuss

2023. gada projektu konkursa I kārtas projektu pieteikumu pieņemšana līdz 6.janvārim.

Konkursa mērķis

Finansiāli atbalstīt Ventspils valstspilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums, nolikuma pielikumi un vadlīnijas

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa nolikums

Nolikuma pielikums Nr.1 un Nr.2 – Pieteikums un apraksts

Nolikuma pielikums Nr.3 – Budžeta veidlapa

Nolikuma pielikums Nr.4 – Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Nolikuma pielikums Nr.5 – Atskaite par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem

Vadlīnijas projekta budžeta un atskaišu veidlapu aizpildīšanai