Ventspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss

Statuss

2020. gada  projektu konkurss ir noslēdzies.

Konkursa mērķis

Finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu konkursa nolikums.

Konkursa nolikumu var saņemt arī Ventspils Kultūras centrā, 26. kabinetā.