Ventspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss

Statuss

2024. gada projektu konkurss noslēdzies

2024.gada konkursā atbalstītie projekti

Nr.p.k. Projekta nosaukums Iesniedzējs, projekta vadītājs Pašvaldības piešķirtais finansējumu EUR
1 Laiks ar džezu – Jersica Records – DŽEMSESIJA AR Latvijas džeza vēstures repertuāru MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”,

Aldars Šagžijevs

790
2 Laiks ar džezu – GC Quartet un karjeras izglītība Ventspils jauniešiem MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”,

Aldars Šagžijevs

1410
3 Laiks ar džezu – Erica Synths radošā darbnīca Ventspils Mūzikas bibliotēkā un džemsesija Windau coffee MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”,

Aldars Šagžijevs

1490
4 Ventspils Jauniešu gada balva 2023 Biedrība “Attīstības fabrika”,

Dana Irbe

1494,69
5 Aizraujoša spēle “MAFIJA” ar detektīvsižetu Biedrība “Attīstības fabrika”,

Unda Egendorfa

980
KOPĀ: 6164,69

Konkursa mērķis

Finansiāli atbalstīt Ventspils valstspilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums, nolikuma pielikumi un vadlīnijas

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa nolikums

Nolikuma pielikums Nr.1 un Nr.2 – Pieteikums un apraksts

Nolikuma pielikums Nr.3 – Budžeta veidlapa

Nolikuma pielikums Nr.4 – Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Nolikuma pielikums Nr.5 – Atskaite par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem

Vadlīnijas projekta budžeta un atskaišu veidlapu aizpildīšanai