Izsludina Ventspils Augstskolas studentu projektu konkursu

Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas domes 2021. gada jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” I kārtu.

Konkursa apakšprogrammas mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas dažādo studentu brīvā laika pavadīšanu un aktīvās atpūtas attīstību kultūras un izglītības jomā. Šajā konkursā var pretendēt Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā, studentu organizācijas (juridiskas personas), kā arī Ventspils Augstskolas Studentu padome. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Ventspils Kultūras centra mājaslapā: kulturascentrs.ventspils.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 2021. gada 5. līdz 31. martam. To iespējams izdarīt elektroniski, sūtot uz e-pastu: [email protected] vai arī sūtot pa pastu uz adresi – Kuldīgas iela 18, Ventspils, LV-3601. Ja nav iespējams neviens no šiem projektu iesniegšanas veidiem, tad iesniegšanai klātienē Kultūras centrā, iepriekš jāsaskaņo ierašanās laiks pa tālr. 28887059. Konsultācijas ir iespējams saņemt, sazinoties ar projektu konkursa kuratori Unu Mežiņu pa tālr. 63624796, e-pasts: [email protected]

Šāda projektu konkursa apakšprogramma Ventspils Augstskolas studentiem uzsākta 2017. gadā. Kopš tā laika finansiālu atbalstu vairāk nekā 31 tūkstoti eiro kopumā ieguvuši 24 dažādi projekti, kuros piedalījušies teju 2500 studentu.

Lielu atsaucību studentu vidū guvuši Ventspils Augstskolas Studentu padomes rīkotie pasākumi “Nakts orientēšanās” un “Students kaķī”, kas veicina studentu saliedētību un aktīvu brīvā laika pavadīšanu dabā. Studentiem bijusi iespēja izglītoties dažādos pašizaugsmes semināros, piemēram, “Atspēriens”, kas ļauj attīstīt un izprast sevi, savas spējas un iespējas. Par tradīciju kļuvusi Lāčplēša dienas un Valsts svētku atzīmēšana ar patriotismu veicinošiem pasākumiem, savukārt, gada izskaņa nu jau tradicionāli noslēdzas ar Ventspils Augstskolas Gada balvas ceremoniju.

 

Vizuālī izmantota fotogrāfija no Ventspils Augstskolas arhīva.