Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogramma

“Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”

Statuss

2020. gada projektu konkurss ir noslēdzies.

Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, studentu organizācijas (juridiskas personas) un Ventspils Augstskolas Studentu padome.  Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 2000 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums

Apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” nolikums.

Konkursa nolikumu var saņemt arī Ventspils Kultūras centrā, 26. kabinetā.