Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām

Ventspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogramma

“Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”

Statuss

2024. gada projektu konkursa noslēdzies

2024.gada konkursā atbalstītie projekti

Nr.p.k. Projekta nosaukums Iesniedzējs, projekta vadītājs Pašvaldības piešķirtais finansējumu EUR
1 Ventspils Augstskolas pasākums “Gada balva 2024” Ventspils Augstskola,

Līga Emerberga

650
2 Ventspils Augstskolas pasākums “Airsoft turnīrs 2024” Ventspils Augstskola,

Līga Emerberga

462
3 Studentu digitālās aģentūras BASAFUL nometne “Business Academy Bootcamp 2024” Kooperatīvā sabiedrība “BASEFUL”,

Alise Plotova

647
4 Ceļā uz jauniem pakāpieniem deju pasaulē! Biedrība “VeA Domnīca”,

Raitis Didrihsons

650
KOPĀ: 2409

Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, studentu organizācijas (juridiskas personas) un Ventspils Augstskolas Studentu padome.  Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 650 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursa nolikums, nolikuma pielikumi un vadlīnijas

Konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” nolikums

Nolikuma pielikums Nr.1 un Nr.2 – Pieteikums un apraksts

Nolikuma pielikums Nr.3 – Budžeta veidlapa

Nolikuma pielikums Nr.4 – Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Nolikuma pielikums Nr.5 – Atskaite par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem

Vadlīnijas projekta budžeta un atskaišu veidlapu aizpildīšanai