Baltkrievu dziesmu ansamblis “Žuravinka”

Dziesmu ansambļi

Ventspils baltkrievu dziesmu ansamblis Žuravinka

Informācija

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Anžela Zraičenko
Kontakti Anžela Zraičenko

Tālr.: 29848225

e-pasts: [email protected]

Mēģinājumi Ventspils 3. vidusskolā

Otrdienās, ceturtdienā – plkst. 17.00-20.00

 

Baltkrievu dziesmu ansamblis dibināts 2001. gada oktobrī, tā mākslinieciskā vadītāja ir Anžela Zraičenko. Ansambļa repertuāra pamatu veido baltkrievu tautas dziesmas, to mūsdienīgas apdares, kā arī baltkrievu autoru dziesmas, taču iekļautas ir arī dziesmas krievu, ukraiņu un angļu valodā.

Dziesmu ansambļa “Žuravinka” dalībnieki ir radoši, aktīvi, pozitīvi. Ļoti mīl dziesmu un ir gatavi dziedāt dažādos žanros un dažādās valodās.  Viņi sevi raksturo, kā draudzīgus, jautrus un dvēselē jaunus.

Baltkrievu dziesmu ansambļa “Žuravinka” nozīmīgākie panākumi

Grand Prix un 1. vieta pirmajā baltkrievu dziesmu konkursā Latvijā  (2019. gadā)

1. pakāpe Ventspils pilsētas vokālo ansambļu konkursā (2019. gadā)

1. vieta Latvijas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu/apvienību un individuālo izpildītāju konkursā dalībai Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2018” un XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos

Dalība 1. Starptautsikajā pasaules baltkrievu mākslas festivalā Minskā (2011. g.) un 2. Starptautsikajā pasaules baltkrievu mākslas festivalā Minskā un Vitebskā (2014. g.)