Lībiešu ansamblis “Rāndalist”

Dziesmu ansambļi

Ventspils lībiešu ansamblis Rāndalist

Informācija

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Angelika Dzintara
Kontakti Angelika Dzintara

Tālr.: 26563383

E-pasts: [email protected]

Mēģinājumi Ventspils Kultūras centrā

Ceturtdienās – plkst. 16.00-18.00

 

Lībiešu dziesmu ansamblis “Rāndalist” savu darbību sāka 2004. gadā Angelikas Jansones – Grīnbergas (šobrīd Dzintaras) vadībā. Vairākus gadus ansambli vadījusi arī Maija Kronberga.

Kolektīvs ir unikāls savas valodas dēļ, lībiešu valoda dziesmās ir skaista un melodiska. Ansambļa dalībnieces ir lepnas to daudzināt gan dažādos pasākumos, gan atzīmējot ansambļa jubilejas. Kolektīva repertuārā ir dziesmas gan lībiešu valodā, gan latviešu valodā.

Ansambļa nosaukums tulkojumā no lībiešu valodas nozīmē jūrmalnieks.  Un tādas arī  ir tā dalībnieces – plūst pa straumi ikdienas skrējienā un atpūšas darot to, kas vieno un patīk.

Ansamblis koncertē dažādās Latvijas pilsētās un festivālos. Tādēļ ikviens, kurš vēlas dziedāt, radoši muzicēt, veicināt lībiešu kultūras popularitāti sabiedrībā un, protams, iemācīties lībiešu valodu, tiek aicināts “Rāndalist” pulkā.